OZET
Consulting
Onze visie
Wij van OZET Consulting willen toch wel enigszins anders zijn.

De wereld behoort niet enkel toe aan de 62 rijksten onder ons maar wel aan ons allemaal! Het is dan ook onze taak om zelf die wereld goed te beheren. De verantwoordelijkheid voor onze toekomst ligt in onze handen en is afhankelijk van de beslissingen die we vandaag nemen. Wanneer deze beslissingen steunen op persoonlijke verantwoordelijkheid, medeleven en dienstbaarheid zal dat leiden tot bloei van onze samenleving.
Milieu kikker wonen en werkenr Milieu planten Natuur
Architectuur bouwen en verbouwen
Ozet consulting heeft de architect bouwmeester en de architect kunstenaar bij elkaar gebracht.

Hierdoor wordt er naast aandacht voor de wensen en het budget van de bouwheer ook gestreefd naar maximale aandacht voor de mens (bewoner-gebruiker) en zijn leefomgeving (milieu). In onze projecten streven wij naar leefkwaliteit, ook voor minder-mobielen, en naar energie efficiëntie en CO2 neutraliteit.
Houtskeletbouw Industriebouw Ecologisch bouwen Nieuwbouw
Thermografie
Met thermografie worden dingen gezien die met het blote oog niet waarneembaar zijn.

Het opsporen van warmteverliezen, ventilatieverliezen, lekken in leidingen of platte daken, slecht geplaatste isolatie, nakende defecten aan elektrische schakelingen en bewegende machineonderdelen, en nog veel meer, met thermografie wordt het zichtbaar.
Thermografie Thermografie Thermografie Thermografie
Bouwcontrole - Expertise
Waarom bouwcontrole - expertise?

Een gebouw heeft ook te lijden onder de tand des tijds. Het dagelijkse onderhoud is onvoldoende om uw investering blijvend te laten renderen. Of vertoont je woning of gebouw onaangename gebreken zoals scheuren, vochtplekken, schimmels of ervaar je problemen van onverklaarbare tocht, onaangename geuren, een onaangenaam binnenklimaat. Wij kunnen het voor u onderzoeken en duidelijk in kaart brengen zodat een juiste aanpak mogelijk wordt.
Schimmels Houtaantasting Roetuitbloeiing houtaantasting
Preventieadvies
Onze aanpak reikt verder dan veiligheid alleen

Wanneer mensen in een veilige en aangename omgeving kunnen werken, dan verhoogt hun productiviteit zonder dat zij daarvoor meer werkdruk of stress ervaren. Het werken wordt aangenaam en schenkt voldoening.
Samen kunnen wij hier iets aan doen! Een externe visie maakt vaak het verschil.
Veiligheid Veiligheid Veiligheid Veiligheid
Leven
Ontdek wie je echt bent!?

Overtuigingen kunnen erg krachtig zijn. Overtuigingen hebben meer invloed op iemand zijn succes of falen dan wat dan ook. Overtuigingen bepalen hoe jij je voelt in het leven. Overtuigingen kunnen helpend of belemmerend zijn in wat je wil bereiken. Via een serie ervaringsgerichte oefeningen leer je jezelf te herontdekken en je bewustzijn af te stemmen op dat wat je echt wilt bereiken.
Leven vanuit vrije wil Leven vanuit vrije wil Leven vanuit vrije wil Leven vanuit vrije wil