Persoonlijke ontwikkeling
Het waarom van wat wij meemaken in ons leven.Leven
Is wat wij ervaren echt?

Tussen het waarnemen en het zien zit er een hele verwerkingstijd en een verwerkingsproces. Dat waar wij bewust van zijn dat wij zien, dat is er eigenlijk al niet meer. Het beeld dat wij zien is een zeer oppervlakkig beeld van wat er daarnet was.

Ook andere dingen in ons leven spelen zich vaak af in het verleden of worden ervaren op basis van wat wij weten, onze overtuigingen, uit het verleden.

Hoe kan dat?

Wij krijgen elke seconde ongeveer 400.000.000.000 bits te verwerken.
Daarvan kunnen wij er ongeveer 2000 per seconde bewust verwerken en 400.000.000 onbewust. De rest, 399.599.998.000, gaat verloren.

Hetgeen wij kunnen verwerken wordt nog eens gefilterd door een filter die weg haalt wat op het moment als dagelijkse gewoonte of normale situatie wordt herkend.
Onverwachte of plotse gebeurtenis kunnen een nieuwe filter vormen (vb.Covid) die dan alleen dat zal doorlaten en alle aandacht naar zich toe zal trekken.

Een volwassen mens, in normale omstandigheden, zal nog ongeveer 60 bits per seconde bewust verwerken en 11.000.000 bits onbewust.
Van die 11.000.000 onbewuste bits regelt een groot deel het levensnoodzakelijke zoals ademhaling, hartslag, haargroei, honger en dorst; zelf geprogrammeerde gewoontes; het verwerken van wat wij zien, horen, voelen, ruiken, smaken, en andere dingen waaraan je zelf sturing kunt geven door oordelen. Vb voor smaken: het smaakt zoet, zuur, bitter, goed , slecht, … .

Een klein deel is informatie die op het moment onbelangrijk was maar toch even de aandacht trok.
Bijvoorbeeld, er vliegt een vogel op, je hebt dat wel gezien, je bent er even van geschrokken maar je hebt er verder geen aandacht aan geschonken of de nummerplaat van een op dat ogenblik voorbij gierende auto heb je wel gezien maar je weet niet bewust wat er op stond. Bij een opsporingsbericht kun je dan plots die opvliegende vogel herinneren en het beeld van die nummerplaat duidelijk reproduceren.

De bits die wij onbewust verwerken zijn grotendeels hetzelfde voor iedereen. Het is de werking van ons lichaam, de machine die wij zijn.
De 60 bits die over blijven bezorgen ons de informatie waar wij op dat ogenblik bewust mee bezig zijn. Ons bewuste gaat die 60 bits aan informatie die wij zo binnen krijgen vergelijken met wat het al weet, onze levensprogrammering.

Die levensprogrammering werd opgebouwd tijdens onze opvoeding, het onderwijs dat wij genoten, onze werkomgeving, de sociale contacten die wij hadden, de media, …
De 60 bits die wij bewust verwerken krijgen daardoor een uitwerking op basis van wat wij al weten uit ons verleden. Ook nieuwe programmering die wij schrijven met die 60 bits zal zo beïnvloed worden door ons verleden. Het gevolg is dat wij altijd hetzelfde tegen komen in ons leven. Patronen herhalen zich en worden steeds sterker.

Wij ontmoeten steeds de verkeerde partner, hebben steeds pech wanneer het ons niet uit komt, komen bij steeds vervelende werkgevers of collega’s terecht, worden steeds geveld door allerlei ziektes, hebben steeds gebrek aan geld tegen het einde van de maand, komen altijd in een file terecht wanneer wij gehaast zijn, …

Waarom overkomt mij dat altijd?

Ook dat heeft te maken met onze levensprogrammering. Onze bewuste 60 bits worden verwerkt tot iets dat wij al kennen uit het verleden. Het verleden herhaalt zich. Wij leven daardoor constant in ons verleden.
Om daar iets aan te veranderen moeten wij onze levensprogrammering verbeteren of herschrijven.

Met overtuigingsmanagement en de juiste oefeningen en de juiste begeleiding kunnen wij onze levensprogrammering verbeteren of herschrijven zonder beïnvloeding door de programmering uit het verleden.

Veel coaching technieken bestaan er in om het verleden even los te laten door meditatie en vervolgens een nieuwe programmering te schrijven, door bijvoorbeeld positieve affirmatie, zonder de oude programmering te overschrijven of op te ruimen.
De oude programmering blijft bestaan en zal op een bepaald ogenblik opnieuw je leven beïnvloeden. Wij hervallen dan in oude gewoontes.
De kunst is van je oude programmering te verbeteren of te herschrijven en de programmering die wij niet meer nodig hebben op te ruimen zodat er vrije aandacht beschikbaar komt voor een nieuw leven.

Met de juiste begeleiding, van een coach in overtuigingsmanagement, kan je programmeren wat je maar wilt. Belangrijk hierbij is dat je dingen programmeert die helpend zijn, die niemand schade berokkenen en die door iedereen die het goed met de wereld voor heeft gewaardeerd kunnen worden.
Oude belemmerende programma’s leer je verbeteren of herschrijven en wat je niet meer nodig hebt of foutief zou programmeren, dat leer je verwijderen en volledig opruimen.
Wie volhard, zich kwetsbaar open stelt en de pijn uit het verleden volledig wilt aanschouwen, zal na elke sessie het waarom en de vreugde van het echt leven meer en meer ervaren.

Weet wel dat het herschrijven van je levensprogramma een levenswerk is, net zoals het levensprogramma dat je al bezit een levenswerk was dat begon in de schoot van je moeder.

Hoe gaan wij hier met personal coaching iets aan doen?

Wij gaan samen met u de bestaande programmering van wie wij zijn onderzoeken en waar nodig herschrijven.
Wanneer er keer op keer iets fout loopt in ons leven, dan is dat te wijten aan een fout in de programmering die bepalend is voor onze overtuigingen.
Door die fout in de programmering op te sporen en te elimineren of te herschrijven, zal ons leven een gans andere wending nemen. Wij krijgen opnieuw zicht op onze levensdoelen en hoe ze te bereiken.
Veel coaching technieken bestaan er in om het verleden even los te laten door meditatie en vervolgens een nieuwe programmering te schrijven, door bijvoorbeeld positieve affirmatie, zonder de oude programmering te overschrijven of op te ruimen. De oude programmering blijft bestaan en zal op een bepaald ogenblik opnieuw je leven beïnvloeden. Je hervalt dan in je oude patronen en gewoontes.

Hoe gaan wij te werk?

Tijdens een eerste sessie maken wij kennis met je en bieden wij je een luisterend oor aan dat geen ongepaste opmerkingen maakt en geen pasklare oplossingen voorstelt.
Indien het weer het toelaat wordt er een wandeling gemaakt waarbij enkele eenvoudige oefeningen worden gedaan zodat je kennis kan maken met hoe vervolgsessies zullen verlopen.
Afhankelijk van je wensen en behoeftes gaan wij volgende individuele sessies inplannen of gaan wij over naar het werken in groepjes of naar coaching met paarden.
Bij de individuele sessies, ook de eerste sessie, streven wij naar onmiddellijk resultaat. Je moet echter wel open staan en aanvaarden dat het zeer confronterend en pijnlijk zou kunnen worden.
De juiste beslissing nemen gaat vaak vooraf door twijfel, angst, onzekerheid, ... die overwonnen moet worden.
Iedere stap in die overwinning zal iets veranderen in onze oude programmering die ons een leven van tegenslagen, ongeluk, verdriet, ... heeft gebracht.
Wanneer je verder gaat zal je al snel merken dat je leven een leven van succes, voorspoed en geluk zal worden.
Al na de eerste sessie sta je aan het begin van een heel nieuw pad in je leven. Het is dan aan u om de volgende stap daadwerkelijk te zetten.
In de groepjes ga je werken met anderen die zelf al de eerste stappen gezet hebben, je leert dan van elkaar.
Het hele traject is een levenstraject, wij worden immers dagelijk geprogrameerd (gehacked) door radio, TV, sociale media, kranten en tijdschriften, reclame en alle mensen rondom ons.
Alle sessies, zowel de individuele als die in groep, worden begeleid door een ervaren coach, master in overtuigingsmanagement en mind expert.

Wat kost het?

Individuele sessies:

Wij gaan eerst in een individueel gesprek van 75 euro nagaan wat wij voor elkaar kunnen betekenen.
Indien er een klik is dan bekijken wij welke formule voor u het beste resultaat kan opleveren.
Wij zullen altijd beginnen met korte individuele sessies via de lidmaatschapsregeling.
Hier krijg je vrijwel ongelimiteerde onderteuning via -mail of videogesprek.
Wanneer jij er klaar voor bent, jij beslist daarover, gaan wij een uitgebreide individuele sessie voortellen.

Op de uitgebreide individuele sessies van personal coaching wordt er geen tijd geplakt, deze kunnen gaan van 1/2 uur tot 2 dagen.
Alles hangt af of jij echt je leven een andere wending wilt geven en in eigen handen wilt nemen.
Het kan er hevig en soms zeer confronterend aan toe gaan.
De prijs bedraagt 1500 euro 21% BTW inbegrepen voor een eerste sessie en vermindert voor een tweede, derde, vierde en vijfde sessie volgens hetzelfde verloop als sessies met meerdere personen.
Indien je iemand meebrengt betaal je elk 1000 euro 21% BTW inbegrepen.
Per bijkomende persoon gaat er nog eerst 150, dan 100 en vervolgens 50 euro af en vanaf 5 personen spreken wij van groepssessies.

De groepssessies:

De groepssessies (minimum 5 deelnemers) houden wij voornamelijk in de weekends of tijdens verlofperiodes. Groepssessies kunnen gespreid worden over een volledige dag of over een namiddag.
De prijs bedraagt 700 euro 21% BTW inbegrepen voor één groepssessie of 1200 euro 21% BTW inbegrepen voor twee groepssessies over twee dagen.
Voor 25 euro extra kan je tijdens de middag of avond mee aanschuiven aan een maaltijd.

Wie een lidmaatschap betaalt tot het einde van het kalenderjaar geniet een reductie van 50%.
Lidmaatschap bedraagt 65 euro per resterende maand van het kalenderjaar, 21% BTW inbegrepen.
Hiervoor krijg je vrijwel ongelimiteerde ondersteuning via e-mail of videogesprek en kan je deelnemen aan uitzonderlijke sessies tegen zeer gunstige voorwaarden.

leven Natuur Paarden Paarden Paarden Natuur Planten Natuur
Meer weten?

Wacht niet tot morgen om ons te contacteren, een eerste kennismakingsgesprek is steeds vrijblijvend.