Architectuur bouwen, verbouwen, BENOveren
Ozet consulting heeft de architect bouwmeester en de architect kunstenaar bij elkaar gebracht.

Ons team weet daarom als geen ander de bouwkunst te combineren met maatschappelijk verantwoord wonen, werken en leven.
Hierbij wordt er naast aandacht voor de wensen en het budget van de bouwheer ook gestreefd naar maximale aandacht voor de mens (bewoner) en zijn leefomgeving (milieu).
In onze projecten streven wij verder naar leefkwaliteit, ook voor minder-mobielen, naar energie effici├źntie en naar CO2 neutraliteit.

Het huidige Klimaat en het Eco denken:

De opwarming van de aarde en de bijhorende klimaat veranderingen.
Het verschuiven van de seizoenen beginnen wij langzaam maar zeker te merken.
De luchtvervuiling en het regelmatig weerkerende smog alarm is ook bij ons niet meer vreemd.
De uitdagende regels voor het terugdringen van dit alles laat ons niet meer onberoerd.
De uitstoot van CO2 , fijnstof en roet moet verminderen.
Onze leefgewoonten kunnen en moeten veranderen.

Wij bij OZET Consulting willen er echt iets aan doen!

Daarom streven wij er met onze architectuur naar om mooie gezonde gebouwen te realiseren volgens de hoogst mogelijke ecologische normen
Dit doel trachten wij te bereiken door met aandacht voor budget en wensen van de bouwheer vooruit te blikken naar een toekomst waar wij en onze nakomelingen in harmonie met het milieu vredig kunnen samenleven.
Naast nieuwbouwprojecten richten wij ons ook op verbouwingen waarbij de uitdaging tot het behoud van soms economisch, soms emotioneel waardevolle constructies geïntegreerd worden in nieuwe maatschappelijk verantwoorde projecten.

Wonen Wonen Wonen
Onze aandachtspunten zijn de volgende:

Budget en wensen van onze opdrachtgever
Aandacht voor de gebruiker, vandaag en morgen
Aandacht voor de ecologische footprint
Aandacht voor de natuurlijke rijkdommen en de natuurlijke energiebronnen
Respect voor de omgeving
Respect voor fauna en flora op de bouwplaats
Respect voor de planeet en haar bewoners
Bouw - kunst
Innovatief
Duurzaam

Onze specialiteit:

Building management van architectuur tot zorgeloos wonen.

Particuliere woningen:
Nieuwbouw, uitbreiding en verbouwing, aanpassing aan mindermobiele bewoners.
Collectieve gebouwen:
Cohousing en ecohouing, woonerven, zorgwoningen of kangoeroewoningen, appartementen en serviceflats.
Professionele gebouwen:
Scholen, kantoren, bedrijven.
Speciale gebouwen:
Beschermde woongebouwen en monumenten.

Meer weten?

Aarzel niet om ons te contacteren, een eerste kennismakingsgesprek is steeds vrijblijvend.