Bouwcontrole - quick scanWonen
Waarom een snelle scan?

Je wilt een woning kopen of verkopen.
Als koper weet je graag waaraan je begint, een quick scan geeft je een beeld van de gebreken aan de woning die je op het oog hebt. Naast de gebreken worden door onze bouwexpert ook oplossingen voorgesteld en termijnen waarbinnen die oplossingen dienen uitgevoerd te worden. Een quick scan is als het ware een beknopt onderhoudsrapport voor je woning.

Als verkoper krijg je graag een goeie prijs voor je woning. Een quick scan helpt je die prijs te bepalen en biedt de kandidaat kopers vertrouwen. Zij weten wat zij kopen.

Als eigenaar krijg je een zicht op de toestand van je woning en krijg je een handleiding om het onderhoud te organiseren.

Hoe verloopt een quick scan?

Het onderzoek wordt door een ervaren bouwkundige uitgevoerd volgens de NEN 2767.
Tijdens de rondgang wordt, bij voorkeur in aanwezigheid van de opdrachtgever, voor zover als mogelijk zichtbare en eventuele verborgen gebreken aan constructies en/of andere tekortkomingen aan onderhoud behoevende elementen in kaart gebracht.
Op basis van de inspectie wordt een beknopt rapport opgesteld.
Het rapport is helder en in klare taal geschreven.
Met dit rapport heeft de eigenaar een document in handen waarmee hij verdere stappen kan ondernemen
Het rapport blijft echter een momentopname, en geeft dus geen sluitende garantie dat alle gebreken werden opgespoord.

Bouwcontrole Bouwcontrole Bouwcontrole
Wat houdt een quick scan in?

Er wordt een visuele controle uitgevoerd op alle zichtbare onderdelen van het gebouw of de constructie. In een beknopt rapport worden eventueel aanwezige gebreken beschreven.
Aan de hand van foto's kan de situatie verduidelijkt worden.
Naast de vermelding van de eventueel aanwezige gebreken wordt er ook een hersteladvies en termijn gegeven.
De quick scan geeft inzicht in de bouwkundige staat van het gebouw en geeft een opgave van dringend uit te voeren onderhoud of herstel werkzaamheden.

Wat kost een quick scan?

Eéngezinswoning: 200 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW
Bedrijf, School, Publieke instelling, andere: 75 euro/uur minimum 200 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW

Meer weten?

Aarzel niet om ons te contacteren, een eerste kennismakingsgesprek is steeds vrijblijvend.