Energieaudit, energiedoorlichting, energieadviesWonen
Waarom een energieaudit en energieadvies

Energie wordt duur en zuinig omspringen met de beschikbare energiebronnen is niet moeilijk.
Met een energieaudit helpen wij je tot 30% en meer te besparen op je energieverbruik.
Naast het opsporen van warmteverliezen, ventilatieverliezen, ontbrekende of slecht geplaatste isolatie, gaan wij ook op zoek naar mogelijkheden om het elektriciteitsverbruik te verlagen. Een professioneel uitgevoerde energieaudit verdien je in geen tijd terug.
Wij onderzoeken je energieverbruik en brengen het duidelijk in kaart zodat een juiste aanpak mogelijk wordt.
Bij verbouwingen bieden wij advies om uw project zo energiezuinig mogelijk te maken.

Hoe verloopt een energieaudit - energiedoorlichting?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundige.
Tijdens de rondgang worden, bij voorkeur in aanwezigheid van de opdrachtgever, verborgen problemen van energieverlies opgespoord.
Na het onderzoek wordt een rapport opgesteld.
Het rapport is helder en in klare taal geschreven.
Met dit rapport krijg je als eigenaar een document in handen waarmee verdere stappen kunnen ondernomen worden.
Ook hierbij kun je op ons rekenen.

Thermografie Installatie isolatie
Wat houdt een energieaudit - energiedoorlichting in?

Er wordt een visuele en thermografische controle uitgevoerd op alle energieverliezen en energieverbruiken om deze in kaart te brengen. In een rapport worden aanwezige gebreken beschreven. Met foto's wordt de situatie verduidelijkt.
Naast de vermelding van de aanwezige gebreken wordt er een advies tot verbetering gegeven.
Verder kan er bekeken worden welke mogelijkheden het gebouw biedt naar latere verbouwing, dit eveneens in functie van energiezuinig en gezond wonen, werken, leven.
De energieaudit geeft inzicht om het gebouw aan te passen aan de huidige energieprestatienormen en in de mogelijkheden voor de eigenaar of de gebruiker om de energiefactuur zo laag mogelijk te houden.

Welke onderzoeken zijn er mogelijk?

Meelooponderzoek:

Een meelooponderzoek is een visueel nazicht waarbij geen rapport wordt opgesteld.
Tijdens de rondgang wordt u onmiddellijk geïnformeerd over de aangetroffen situatie en de mogelijkheden.

Basisonderzoek:

Het basis onderzoek is een nazicht waarbij de vaststellingen worden weergegeven in een rapport. Met foto's wordt de situatie verduidelijkt.
Naast de vermelding van de vaststellingen wordt er een voorstel tot verbetering gegeven.
Het basisonderzoek geeft inzicht in de huidige situatie en in hoe een energiebesparing kan gerealiseerd worden.

Maxionderzoek:

Een maxi onderzoek is een visuele controle waarbij naast de energieaspecten ook de bouwkundige toestand wordt nagekeken. In het rapport worden ook aanwezige bouwtechnische gebreken beschreven. Met foto's wordt de situatie verduidelijkt.
Naast de vermelding van de vaststellingen wordt er een voorstel tot verbetering en tot herstel van de opgemerkte bouwkundige gebreken gegeven.
Indien gewenst wordt bekeken welke mogelijkheden het gebouw biedt naar latere verbouwing of uitbreiding, voornamelijk in functie van energiezuinig en gezond wonen, werken, leven.
Het maxi onderzoek geeft naast informatie over energiesparen ook inzicht in de bouwkundige staat van de woning, geeft een opgave van dringend uit te voeren onderhoud of herstel werkzaamheden en geeft inzicht in de mogelijkheden om het gebouw aan te passen aan huidige energieprestatienormen en aan de noden van de eigenaar of van de gebruiker.

Wat kost een energieaudit?

Meelooponderzoek:

Eéngezinswoning: 225 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW
Bedrijf, School, Publieke instelling, andere: Volgens omvang met een minimum van 225 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW

Basisonderzoek + rapportage met advies:

Eéngezinswoning: 450 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW
Bedrijf, School, Publieke instelling, andere: Volgens omvang met een minimum van 450 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW

Maxionderzoek + rapportage met uitgebreid advies:

Eéngezinswoning: 675 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW
Bedrijf, School, Publieke instelling, andere: Volgens omvang met een minimum van 675 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW

Meer weten?

Aarzel niet om ons te contacteren, een eerste kennismakingsgesprek is steeds vrijblijvend.