Energieaudit, energiedoorlichting, energieadvies
Energieaudit, energiedoorlichting, energieadvies

Energie wordt duur en zuinig omspringen met de beschikbare energiebronnen is niet moeilijk.
Met een energieaudit helpen wij om tot 30% en meer te besparen op je energieverbruik.
Naast het opsporen van warmteverliezen, ventilatieverliezen, ontbrekende of slecht geplaatste isolatie, gaan wij ook op zoek naar mogelijkheden om het elektriciteitsverbruik te verlagen. Een professioneel uitgevoerde eenergieaudit verdien je in geen tijd terug.
Wij kunnen uw energieverbruik onderzoeken en duidelijk in kaart brengen zodat een juiste aanpak mogelijk wordt.
Ook kunnen wij u bij verbouwingen adviseren om uw project zo energiezuinig mogelijk te maken.

Hoe verloopt een energieaudit - energiedoorlichting?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundige.
Tijdens de rondgang wordt, bij voorkeur in aanwezigheid van de opdrachtgever, voor zover als mogelijk zichtbare en eventuele verborgen problemen van energieverlies in kaart gebracht.
Op basis van de inspectie wordt een rapport opgesteld.
Het rapport is helder en in klare taal geschreven.
Met dit rapport heeft de eigenaar een document in handen waarmee hij verdere stappen kan ondernemen
Het rapport blijft echter een momentopname, en geeft dus geen sluitende garantie dat alle problemen werden opgespoord.

Thermografie Installatie isolatie
Wat houdt een energieaudit - energiedoorlichting in?

Er wordt een visuele en thermografische controle uitgevoerd op alle energieverliezen en energieverbruiken om deze in kaart te brengen. In een rapport worden eventueel aanwezige gebreken beschreven. Aan de hand van foto's wordt de situatie verduidelijkt.
Naast de vermelding van de eventueel aanwezige gebreken wordt er ook een advies tot verbetering gegeven.
Verder kan er bekeken worden welke mogelijkheden het gebouw biedt naar latere verbouwing, dit eveneens in functie van energiezuinig en gezond wonen, werken, leven.
De energieaudit geeft inzicht om het gebouw aan te passen aan de huidige energieprestatienormen en in de mogelijkheden voor de eigenaar of van de gebruiker om de energiefactuur zo laag mogelijk te houden.

Welke onderzoeken zijn er mogelijk?

Meelooponderzoek:

Een meelooponderzoek is een visueel nazicht waarbij geen rapport wordt opgesteld.
Tijdens de rondgang wordt u onmiddellijk geïnformeerd over de aangetroffen situatie en de mogelijkheden.

Basisonderzoek:

Het basis onderzoek is een nazicht waarbij de vaststellingen worden weergegeven in een rapport. Aan de hand van foto's wordt de situatie verduidelijkt.
Naast de vermelding van de vaststellingen wordt er ook een voorstel tot verbetering opgenomen.
Het basisonderzoek geeft inzicht in de huidige situatie en in hoe een energiebesparing kan gerealiseerd worden.

Maxionderzoek:

Een maxi onderzoek is een visuele controle waarbij naast de energieaspecten ook de bouwkundige toestand wordt nagekeken.In het rapport worden ook aanwezige bouwtechnische gebreken beschreven. Aan de hand van foto's wordt de situatie verduidelijkt.
Naast de vermelding van de vaststellingen wordt er ook een voorstel tot verbetering opgenomen en tot herstel van de bouwkundige gebreken.
Verder wordt bekeken welke mogelijkheden het gebouw biedt naar latere verbouwing of uitbreiding, voornamelijk in functie van energiezuinig en gezond wonen, werken, leven.
Het maxi onderzoek geeft naast informatie over energiesparen ook inzicht in de bouwkundige staat van de woning, geeft een opgave van dringend uit te voeren onderhoud of herstel werkzaamheden en geeft inzicht in de mogelijkheden om het gebouw aan te passen aan huidige energieprestatienormen en aan de noden van de eigenaar of van de gebruiker.

Wat kost een energieaudit?

Meelooponderzoek 1/2 dag:

Eéngezinswoning: 225 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW
Bedrijf, School, Publieke instelling, andere: 75 euro/uur minimum 225 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW

Basisonderzoek 1/2 dag + rapportage met advies:

Eéngezinswoning: 450 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW
Bedrijf, School, Publieke instelling, andere: 75 euro/uur minimum 450 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW

Maxionderzoek 1/2 dag + rapportage met uitgebreid advies:

Eéngezinswoning: 675 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW
Bedrijf, School, Publieke instelling, andere: 75 euro/uur minimum 675 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW

Meer weten?

Aarzel niet om ons te contacteren, een eerste kennismakingsgesprek is steeds vrijblijvend.