Passiefhuis - lage energiewoning - BEN woning
Wat is een passiefhuis?

Een passiefhuis is een lage energiewoning waarbij zonder gebruik te maken van een conventionele verwarming of koeling, een comfortabel binnenklimaat wordt verkregen. Bij een passiefhuis is de energiebehoefte vier keer lager dan in een gemiddelde woning.
Een passiefhuis dient bijgevolg te voldoen aan volgende certificatiecriteria:
- Netto energiebehoefte voor verwarming = 15 kwh/m² per jaar.
- Luchtdichtheid n50 = 0.6 h-1
- Temperatuuroverschrijdingsfrequentie boven 25°C = 5 %

Wat is een nul energiewoning?

Een passiefhuis waarbij aan de nog resterende energiebehoeften wordt voldaan door middel van natuurlijke energieopwekking.
Hierbij wordt (in de Belgische situatie) voornamelijk gedacht aan opwekking van elektrische stroom met fotovoltaïsche cellen enhet plaatsen van een warmtepomp.

Hoe realiseren?

Door een goed doordachte architectuur.
- Door gebruik te maken van de juiste materialen op de juiste wijze toegepast.
- Door optimaal te isoleren om warmteverliezen te beperken.
- Door het nastreven van een volledig luchtdichte constructie in combinatie met een optimaal uitgebalanceerde verluchting met warmterecuperatie.
- Door het kiezen voor een performante balansventilatie met een goede warmterecuperatie.
- Door het opvangen van de warmte van de zon via een juist gekozen inplanting van de ramen en via het gebruik van zonnecollectoren en fotovoltaïsche cellen. Hierbij dient eveneens rekening gehouden te worden met de warmteaccumulatie van de gebruikte bouwmaterialen
- Door te kiezen voor energiezuinige verlichting en een optimale opstelling ervan.
- Door te kiezen voor energiezuinige huishoudtoestellen.

Wonen Wonen Wonen Wonen
Wat biedt OZET Consulting?

Volledige trajectbegeleiding van ontwerp tot realisatie van uw nieuwbouw of verbouw project.
- Haalbaarheidsstudie van uw project
- Aanduiding van knelpunten in uw ontwerp
- Advies voor het realiseren van de passiefhuiscriteria
- Technische ondersteuning voor zelfbouwers of voor uw aannemer
- Advies bij materiaalkeuze, houtbouw of traditioneel metselwerk

Wonen wordt goedkoper:

Met een goed ontwerp en de juiste materiaalkeuze kost het bouwen van een Passiefhuis, lage energiewoning of een BEN woning minder dan je denkt.

Even rekenen:

Bijkomend isoleren met 10 cm isolatie kost bij een gemiddelde gezinswoning ongeveer 5000 euro extra.
Hierdoor kan de verwarmingkost teruggebracht worden tot de helft. Een besparing van al gauw 500 euro en meer per jaar.
Tel daarbij het voordeel dat een passiefhuis of een lage energiewoning haar waarde beter zal behouden dan de woningen die maar net aan de EPB norm van de afgelopen 10 jaar voldeden dan is de beslissing al snel genomen.
Indien je rekening houdt met de extra tegemoetkomingen van de overheid, dan wordt de meerinvestering voor een lage energiewoning of een passiefhuis terugverdiend in minder dan geen tijd.

Meer weten?

Wie nog twijfelt aan een Passiefhuis, lage energiewoning of een BEN woning, aarzel niet ons te contacteren.