Thermografische inspectieWonen
Wat is thermografische inspectie?

Met behulp van een infraroodcamera maken wij het onzichtbare zichtbaar.
Het opsporen van warmteverliezen, ventilatieverliezen, lekken in leidingen of platte daken, slecht geplaatste isolatie, nakende defecten aan elektrische schakelingen en bewegende machineonderdelen, en nog veel meer, wordt zichtbaar met thermografie.

Hoe verloopt een thermografische inspectie?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een ervaren thermograaf met bouwkundige achtergrond.
Tijdens het thermografisch onderzoek wordt, bij voorkeur in aanwezigheid van de opdrachtgever, voor zover als mogelijk zichtbare en eventuele verborgen gebreken aan constructies en/of andere tekortkomingen aan onderhoud behoevende elementen in kaart gebracht.
Op basis van de thermografische inspectie wordt een rapport opgesteld.
Het rapport is helder en in klare taal geschreven.
Met dit rapport heeft de eigenaar een document in handen waarmee hij doelgericht verdere stappen kan ondernemen.
Het rapport blijft echter een momentopname, en geeft dus geen sluitende garantie voor de toekomst.

Wonen Wonen Wonen
Wat houdt een thermografisch onderzoek in?

Een thermografisch onderzoek is een controle, met behulp van een infraroodcamera, van alle onderdelen van een gebouw of een installatie waaruit thermografisch gebreken kunnen worden vastgesteld. In het rapport worden eventueel aanwezige gebreken beschreven. Aan de hand van foto's wordt de situatie verduidelijkt.
Naast de vermelding van de eventueel aanwezige gebreken wordt er ook een hersteladvies gegeven.
Het thermografisch onderzoek geeft inzicht in de thermische kwaliteiten van het gebouw, geeft aan waar er zich verborgen leidingen van warm en/of koud water bevinden, waar technische mankementen optreden aan installaties, waar schimmels kunnen ontstaan en nog veel meer.

Welke onderzoeken zijn er mogelijk?

Meelooponderzoek:

Een meelooponderzoek is een thermografisch onderzoek waarbij geen rapport wordt opgesteld.
Tijdens het onderzoek wordt u onmiddellijk geïnformeerd over de aangetroffen situatie.
Een Meelooponderzoek wordt doorgaans uitgevoerd om te onderzoeken of en hoe een gebouw energiezuiniger kan gemaakt worden en waar energieverlies plaats vindt.

Basisonderzoek:

Het basis onderzoek is een thermografische controle van door de opdrachtgever aangegeven gebreken. In een rapport worden de vaststellingen beschreven. Aan de hand van foto's wordt de situatie verduidelijkt.
Naast de vermelding van de eventueel aanwezige gebreken wordt er ook een behandelingsvoorstel of een hersteladvies gegeven.
Het basisonderzoek geeft inzicht in de thermografisch vast te stellen gebreken aan een gebouw of aan een installatie.

Maxionderzoek::

Een maxi onderzoek is een thermografische controle van alle zichtbare onderdelen van een gebouw of van installaties. In een rapport worden eventueel aanwezige gebreken beschreven. Aan de hand van foto's wordt de situatie verduidelijkt.
Naast de vermelding van de eventueel aanwezige gebreken wordt er ook een hersteladvies gegeven.
Verder wordt bekeken welke mogelijkheden het gebouw of de installatie biedt naar latere verbouwing, uitbreiding of aanpassingen, voornamelijk in functie van energiesparen en energiezuinig en gezond wonen, werken, leven.
Het maxi onderzoek geeft inzicht in de staat van de woning op het vlak van energieprestatie of geeft zicht op de staat van een technische installatie. Het rapport geeft een opgave van dringend uit te voeren onderhoud of herstel werkzaamheden weer en geeft inzicht in de mogelijkheden om het gebouw of de installatie aan te passen aan huidige normen van energieprestatie en aan de noden van de eigenaar of van de gebruiker.

Wat kost thermografie?

Meelooponderzoek:

Eéngezinswoning: 225 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW
Bedrijf, School, Publieke instelling, andere: Volgens omvang met een minimum van 225 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW

Basisonderzoek + rapportage met advies:

Eéngezinswoning: 450 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW
Bedrijf, School, Publieke instelling, andere: Volgens omvang met een minimum van 450 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW

Maxionderzoek + rapportage met uitgebreid advies:

Eéngezinswoning: 675 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW
Bedrijf, School, Publieke instelling, andere: Volgens omvang met een minimum van 675 euro + 45 euro verplaatsing + 21% BTW

Meer weten?

Aarzel niet om ons te contacteren, een eerste kennismakingsgesprek is steeds vrijblijvend.