Onze Visie op een mooie toekomst
De wereld draait niet langer rond, of toch?

Kijk even naar wat er in de wereld gebeurt.
Hoe zullen onze kinderen over pakweg 25 of 30 jaar terugblikken op wat wij er van gemaakt hebben.
De technische evolutie met I pad, I phone, tablet, smart watch, de energietransitie, Artificiële Intelligentie, ... whow.

Maar wat met onze leefomgeving en het klimaat?

Waar zijn de vlinders en de bijen naartoe?
Wat met de lucht die wij moeten inademen?
Wat zit er allemaal in de bodem waarop onze voeding wordt gekweekt?
Wat met al het plastic in de zeeën en oceanen?
Hoe reageert het klimaat hierop en wat is onze relatie met familie, vrienden, buren, andere culturen, ...?

Houden wij van het leven dat wij leven??

Stress, stress, stress, en nog eens stress. 70% van de Belgen leeft in stress en meer dan 55% zit op de rand van een burn-out.
De politiek belooft steeds opnieuw verandering maar heeft slechts één doel voor ogen. Dat doel is helemaal niet in het belang van ons allemaal, ons land of onze toekomst, het is volledig gericht op eigenbelang en macht. Alle middelen zijn goed om dat te realiseren. Contole met slimme camera's die als paddenstoelen uit de grond rijzen, uitsluiting van bepaalde groepen uit de gemeenschap en zelfs geweldpleging tegen de burgers. Het enige wat wij nog mogen doen is in de pas lopen, nog meer inleveren, nog harder werken en nog minder leven vanuit vrije wil. De overheid neemt de volledige leiding over ons leven.
Is het mogelijk dat we onze verantwoordelijkheid voor ons eigen leven en voor onze wereld niet echt au sérieux meer aan het nemen zijn? Leven wij het leven dat wij zelf willen of lijden wij het leven dat anderen ons opleggen?
Moeten wij gewoon verder doen zoals wij bezig zijn of is het tijd voor echte verandering?

Draait de wereld nog wel rond?

Het staat iedereen vrij zich af te vragen of wat we rondom ons zien een reden is om het fundamenteel over een andere boeg te gaan gooien of niet. Wat we als samenleving doen lijkt in ieder geval niet op een positieve evolutie of van een ommekeer te getuigen.

Wij van OZET Consulting willen hierin toch wel enigszins anders zijn.

De wereld behoort immers niet enkel toe aan de 62 rijksten onder ons maar wel aan ons allemaal!
Het is dan ook onze taak om ook zelf die wereld goed te beheren.
De verantwoordelijkheid voor onze toekomst ligt in onze handen en is afhankelijk van de beslissingen die wij vandaag nemen.
Wanneer deze beslissingen steunen op persoonlijke verantwoordelijkheid, medeleven en dienstbaarheid zal dat leiden tot bloei van onze samenleving.
Wanneer deze beslissingen echter steunen op zelfzuchtige ik gedachten zoals eigenbelang, machtswellust en geldgewin, dan leidt het de samenleving naar nog ernstigere conflictsituaties dan deze die wij nu kennen.
Hoe zou de toekomst er kunnen uitzien indien wij, met het oog op een duurzame samenleving, onze ogen zouden openen en out-of-the-box zouden durven denken vanuit een wij-standpunt in plaats van verder te denken vanuit een ik-attitude?
Om hier als drijvende kracht mee richting en visie aan te geven, zoeken wij constant naar betrouwbare partners met een zelfde doel.
De oplossingen zijn eenvoudig, alleen het door het monetaire systeem verblindde "ego" weigert ze te zien.

Als dynamisch adviesbureau wil OZET Consulting de aanzet geven naar milieubewust en maatschappelijk verantwoord wonen, werken en leven.
Onze dienstverlening bevat advies, begeleiding, opleiding, controle, onderzoek en rapportage.

Binnen het domein wonen leggen wij onze focus op een aangename gezonde leefomgeving, de basis voor een echte thuis, door samen met onze klanten te werken aan energiezuinig en betaalbaar bouwen of verbouwen waarbij aandacht wordt besteed aan levenskwaliteit en waarbij gebruik wordt gemaakt van voornamelijk ecologisch verantwoorde bouwmaterialen.

Binnen het domein werken gaan wij samen analyseren of wij in de job van ons leven zitten en, indien zo, hoe wij deze nog aangenamer kunnen maken.

Zo komen wij bij het domein leven waar wij coaching aanbieden in persoonlijke ontwikkeling en in het bereiken van de gewenste levensdoelen.
Ontdek wie je echt bent!
Verder begeleiden wij mensen op zoek naar een uitweg uit "uitzichtloze" situaties.

Het actieterrein van OZET Consulting ligt voornamelijk in Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.
Het doel is om door een professionele aanpak bekendheid te verwerven en vertrouwen te winnen om zo een langdurende samenwerking met een regionaal cliënteel op te bouwen.
We hopen ons hiermee in het kort te hebben voorgesteld en we kijken uit naar een fijne samenwerking.
Natuur leven Natuur Planten Natuur Natuur Natuur Wonen Wonen

Aarzel niet ons te contacteren om samen uit te zoeken hoe wij onze gezamenlijke doelstellingen kunnen verwezenlijken.